← Terug naar overzicht

Hoe technologie het onderwijs gaat overnemen

Hoe technologie het onderwijs gaat overnemen

Een krijtje verstoppen in de wisser was één van de meest uitgevoerde pranks op de basisschool. De laatste generaties kleuters zullen hoogstwaarschijnlijk nooit van hun leven een krijtbord zien. Technologie neemt het onderwijs over en niet alleen op de lagere scholen. Ook het studentenleven zal drastische veranderingen door maken. Hieronder een beeld van wat de huidige kleuters over een jaar of vijftien te wachten staat.

Blended Learning

Het online zetten van Powerpoints en documenten door docenten wordt natuurlijk al een aantal jaar gedaan. Daarbij wil het ook nog weleens voorkomen dat gehele colleges op internet worden geplaatst. Waardoor wij als het echt moet gewoon vanuit huis naar die saaie professor kunnen kijken die uiteindelijk voor drie geiten en een kip (oh ja en een camera) zijn verhaal staat te doen.

De volgende stap is Blended Learning. Deze vorm van onderwijs is in opkomst en bestaat uit een combinatie van online en offline lesgeven. Hierbij tellen de online PowerPoints en colleges niet. Het gaat om interactieve e-learning. Waardoor de student continu wordt gemonitord en dus directe feedback kan krijgen op de gemaakte opdrachten of toetsen. Daarbij wordt de lesstof aangeboden aan de hand van het niveau van de student. De offline lesmomenten kunnen op deze manier effectiever en efficiënter worden aangeboden.

Flipped Classroom

Een vorm van Blended Learning is de Flipped Classroom. In het huidige hoger- en universitaironderwijs krijgen studenten klassikaal les waarbij er verwacht wordt dat de student thuis het nodige huiswerk maakt en zelf studeert. Bij de Flipped Classroom wordt dit fenomeen omgedraaid. Door middel van een elektronische leeromgeving omgeving kan de student thuis of op een andere plek de lesstof zelf bestuderen waarbij de voortgang wordt gemonitord door de docent. Vervolgens vinden tijdens de offline momenten discussies plaats met de docent en medestudenten om dieper op het onderwerp in te gaan.

Op deze manier zal de technologie langzaam het studeren overnemen. Helaas zal je altijd zelf je punten moeten blijven scoren. Ben je naast het studeren ook soms toe aan iets anders? Lees dan ons artikel over nevenactiviteiten.

Niks missen? Like onze Facebookpagina en wij zorgen ervoor dat je niks mist tijdens jouw studententijd!

Meer studentennieuws

Abonneren op